Řecké báje a pověsti

mytologie Řecka

Řecké báje a pověsti

Staré řecké báje a pověsti jsou už pro několik generací vstupní branou do bohatého světa antické mytologie, jejíž ozvuky najdeme v umění všech slohů i staletí.

Seznam řeckých bájí čítá 27 pověstí: Prométheus, Potopa, Faethón, Orfeus, Založení Théb, Pentheus , Midas , Tantalos, Nioba, Pelops, O Zlatém Rounu, Hérakles, Iásón a Médea, Perseus, Daidalos a Ikaros, Théseus, Sysifos, Bellerofontes, Meleagros, Oidipus a Antigona, Filemon a Baucis, Erós a Psyché, Gýges a Prsten, Trojská Válka, Orestes, Odysseovy cesty a Poslední příběh bez konce. Bájný Olymp, sídlo Dia a jeho manželky Héry i celá plejáda dalších bohů a hrdinů ožívá ve vyprávění, které je psáno jazykem srozumitelným dítkám školou povinným, aniž ztrácí v jednotlivých příbězích něco ze své napínavosti.

Řecké báje a pověsti

České Staré řecké báje a pověsti napsal Eduard Petiška. Dávné řecké

báje a pověsti zrodila lidová fantazie starověkých řeků v době, kdy lidé ještě neznali ani železný pluh. Vytvořil je génius slavného národa helénů a obstály ve zkouškách tisíciletí. Jen těžko si lze představit kulturního člověka, který by nevěděl, kdo byli Herkules nebo Prométheus, Afrodita či Europa, Kyklopové, Sirény, Múzy nebo hromovládný Zeus. Výběr z těchto bájí a pověstí zpracoval na počátku druhé poloviny minulého století spisovatel Eduard Petiška a čtenáři si knihu, napsanou velmi moderně, ale přitom s velkou úctou k tradici, oblíbili hlavně pro její poutavost a svěžest.

Řecké báje a pověsti info